Vés al contingut

Política de privacitat

1 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL www.transgourmet.es (d’ara en endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U.

2 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades als formularis de la Web són amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no es podran atendre, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

3 AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ TRANSGOURMET IBÈRICA, S.A.U. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. d’acord amb les finalitats següents:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través dels diferents formularis de contacte habilitats a les pàgines web titularitat de TRANSGOURMET. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Avaluar la candidatura en els processos de selecció de personal, quan l’Usuari remeti el Currículum Vítae a través del formulari “Ocupació”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre periòdicament als Usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del vostre interès, si l’Usuari dóna el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent, o si escau, se n’oposi o revoqui el consentiment.
 • Mantenir informat l’usuari sobre les novetats de TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. als seus perfils de les Xarxes Socials, si l’Usuari es fa seguidor de TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. als seus perfils. L’Usuari que no vulgui continuar rebent comunicacions comercials sobre TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. a les Xarxes Socials ha de deixar de seguir els seus perfils.

4 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades als formularis de la Web són amb caràcter general, obligatòries (llevat que al camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no es podran atendre, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

5 QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U.?

TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. tractarà les següents categories de dades de l’Usuari: 

 • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
 • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.< /li>
 • Dades de detalls d’ocupació.
 • Dades acadèmiques i professionals.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-los la informació continguda a la Política de Privacitat, eximint a TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Això no obstant, TRANSGOURMET IBÈRICA, S.A.U. podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

6 QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DELS DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’usuari per part de TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. està basat en el consentiment que se us demana i que es pot retirar en qualsevol moment. Això no obstant, en cas de retirar-ne el consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant els altres.

7 A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a altres empreses participades i de TRANSGOURMET que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci de distribució: Cash&Carry, Supermercats, Franquícies, Línia Majorista, Import/Export i Food Service (podeu consultar les empreses del Grup i el seu sector d’activitat a la pàgina web www.transgourmet.es) amb la finalitat que siguin tractades per aquestes per remetre’t comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin resultar del teu interès, si ens ho autoritzes marcant la casella habilitada a aquest efecte als formularis de la pàgina web.

Així mateix, les dades podran ser transferides a TRANSGOURMET HOLDING, AG., entitat situada a Suïssa propietària de TRANSGOURMET, garantint, en relació amb les dades de caràcter personal, un marc de protecció adequat en virtut de la normativa vigent.

8 RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:

 • Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. per a les finalitats indicades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. o a tercers.

9 COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS.

Una de les finalitats per a les quals TRANSGOURMET IBÈRICA, S.A.U. tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es faci alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que hagin donat prèviament el seu consentiment per a la recepció de les mateixes.

En cas que l’Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de TRANSGOURMET IBÈRICA, S.A.U. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: sac@transgourmet.es

 

10 EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a TRANSGOURMET a l’atenció del Departament Jurídic, Polígon Empordà Internacional, c/ Germans Miquel s/n, de 17469-Vilamalla (Girona) amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del vostre document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a: 

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a TRANSGOURMET IBÈRICA, S.A.U. s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.
 • Obtenir de TRANSGOURMET IBÈRICA, S.A.U. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la següent adreça: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que TRANSGOURMET IBÈRICA, S.A.U. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Sense perjudici de l’anterior, l’interessat es podrà posar en contacte amb el delegat de protecció de dades de TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. a través del correu electrònic: rgpd@transgourmet.es.

11 MESURES DE SEGURETAT.

TRANSGOURMET IBÈRICA, S.A.U. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i n’evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Última actualització: 16/ 02/2022

Copyright © TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U. Tots els drets reservats.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!