CAT

Formulari d'alta client GM Cash

Formulari d'alta client GM Cash
DADES FISCALS
DADES COMERCIALS
DADES PER A COMUNICACIONS
TRACTAMENT DADES PERSONALS
ADJUNTA AQUÍ LA TEVA DOCUMENTACIÓ FISCAL
* També pots enviar la teva documentació fiscal (certificat de situació censal, NIF o similar) via email indicant el NIF/CIF (clientecash@gmfood.es) o bé lliura-la a centre on vols donar-te d'alta.

*La present alta serà efectiva quan es compleixin tots els requisits que s’indiquen en la informació d’alta, entre d’altres la presentació de tota la documentació legal sol·licitada i la recollida de la targeta de client.