FinalitatProveïdorNom de la cookieGestióVigènciaFunció
TècniquesPròpiaPHPSESSIDPropia1 añoPHPSESSID. Aquesta cookie s'ha utilitzat pel llenguatge d'encriptatge PHP per a permetre que les variables de SESSIÓ es guardin al servidor web.
TècniquesPròpiacitrix_ns_id, citrix_ns_id_.*ServidorPersistentesAquesta cookie és usada pel firewall de servidor
TècniquesPròpiaNSC_ESNSServidorPersistentesAquesta cookie permet que els propietaris del lloc web realitzin un seguiment del mesurament de l'comportament de l'visitant exercici de el lloc.
TècniquesPròpiahas_jsPropia1 añoPermet recordar si un usuari té actiu el javascript en el navegador
TècniquesPròpiacontext_breakpointsPropia1 diaSe almacenarà en cualquier tipo de conexión y expirará al final de la sesión. Cookie de personalización
TècniquesPròpiaconcentiment_cookiesPropia1 añoGuarda el valor de l'acceptació del cartell de cookies
TècniquesPròpiadateExpireCookiePropia1 añoGuarda la data d'expiració de la cookie del cartell de cookies